piątek, 11 grudnia 2015

Kursy BHP w pracy, jak zapobiegać zagrożeniom bhp?

Ostatnio zauważyłem, że coraz częściej na blogach branżowych pojawia się temat zagrożeń bhp w pracy, przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy. To bardzo dobrze, że dzięki książkowej oraz internetowej edukacji, ogólnie dzięki mediom, wzrasta świadomość pracowników co do ich praw i obowiązków w zakresie bhp. Poniżej proponuję zapoznanie się z innym ciekawym wpisem blogowym:
http://gdzie-zrobie-kurs-na-wozki-widlowe.blogspot.com/2015/12/szkoleniabhp-wypadki-przy-pracy.html, do którego w swoim artykule chciałbym się odwołać. Autor tekstu postawił sobie szczytny cel opisania najważniejszych zagrożeń bhp w pracy. To bardzo dobry pomysł, który jak najbardziej udało mu się zrealizować, dlatego nie będę wchodził mu w paradę, tylko pociągnę ten temat nieco dalej i opowiem Wam dziś o środkach zapobiegających skutkom zagrożeń bhp. Opowiem o informacjach, które pracownicy i pracodawcy winni otrzymać na kursie bhp okresowym. Zapraszam do lektury.

Zapobiegamy zagrożeniom bhp w zakładzie pracy – kursy bhp

Najlepszym i polecanym na szkoleniach bhp okresowych http://szkoleniabhp.edu.pl sposobem zapobiegania zagrożeniom jest pozbywanie się ich u źródła, eliminowanie, które pozwoli jak największej ilości pracowników poczuć się w zakładzie pracy jak najbezpieczniej. Oczywiście sposób radzenia sobie z potencjalnymi stanami zagrożenia zależy od ilości posiadanych maszyn, które mogą stać się powodem wypadku. Proponujemy (w następującej kolejności) zastosować:

 • środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenie u źródła,
 • środki ochrony zbiorowej,
 • środki organizacyjne i proceduralne,
 • środki ochrony indywidualnej.

Co na temat eliminowania zagrożeń mówi szkolenie bhp?

Przede wszystkim zawsze wspomina się o rozwiązaniach konstrukcyjnych stosowanych w maszynach. Są to:

 • zastosowanie odległości bezpieczeństwa,
 • ograniczenie siły i energii,
 • zastosowanie osłon,
 • zastosowanie elektroczułych urządzeń ochronnych przeznaczonych do wykrywania osób,
 • zastosowanie urządzeń zabezpieczających,
 • zastosowanie bezpiecznych systemów sterowania (elektromechanicznego, hydraulicznego, pneumatycznego).

Stosuje się również konstrukcje takie, jak:

 • wyeliminowanie kontaktu z powierzchniami i krawędziami, z którymi może stykać się pracownik (elementy z ostrymi krawędziami, tnące, szorstkie)
 • uniemożliwienie nadmiernego wzrostu siły, ciśnienia lub obrotów,
 • uniemożliwienie przekroczenia założonych zasięgów ruchu,
 • zapewnienie bezkolizyjnej sekwencji ruchów maszyny lub procesów technologicznych,
 • uniemożliwienie powstania zagrożeń związanych z zanikiem mediów roboczych, usytuowanie strefy oddziaływania danego czynnika w stosunku do strefy pracy człowieka,
 • ograniczenie energii kinetycznej i potencjalnej maszyn i ich części, które mogą się poruszać pod wpływem siły ciężkości lub elementów sprężystych i będących pod ciśnieniem,
 • odpowiednie położenie względem siebie elementów mogących przy poruszaniu stworzyć strefy niebezpieczne, np. obcinania, wciągania.

Wszystkich informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku roboczym udzielają pracownicy firmy Centrum Szkoleń BHP podczas profesjonalnie prowadzonych kursów bhp. Serdecznie zapraszamy do kontaktu – Łódź, ul. Praska 5/7, 692 260 583

wtorek, 8 grudnia 2015

Wiadomości ogólne o budowie wózka widłowego

Przedstawiamy ogólne wiadomości z zakresu budowy wózków widłowych. Nie ma sensu opowiadać o wszystkich skomplikowanych układach, których i tak trzeba się nauczyć podczas kursu w Centrum Szkoleń http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/ Dlatego na naszym blogu skupimy się na omówieniu najważniejszych, elementarnych wręcz części wózków widłowych – na pewno jest to dobry sposób na przekazanie wiedzy początkującym operatorom i kursantom w firmach szkoleniowych.
Po pierwsze mechanizmy wózka można podzielić na dwie części: część jezdną i część roboczą. Ta druga zawiera w sobie przechył masztu, mechanizmy podnoszenia itd.

Wymieniamy teraz najważniejsze elementy wózka jezdniowego. Pod spodem znajduje się również kilka grafik przykładowych wózków.

 • Przeciwwaga
 • koła skrętne
 • butla gazowa
 • rama – podwozie
 • kabina ochronna
 • siedzisko operatora
 • kierownica
 • koła napędowe
 • maszt zewnętrzny
 • karetka wraz z widłami

Omówienie budowy wózka

Jest to podstawowy zestaw, który obowiązkowo musi posiadać każdy dopuszczony do pracy wózek jezdniowy podnośnikowy. Z tej listy wynika, że urządzenie musi mieć określone elementy. Wózki widłowe odpowiedzialne są za podnoszenie i przewożenie różnych ładunków – dlatego musi się w nich znajdować mechanizm podnoszenia. Wiadomo, że operator wózka (chyba że jest to wózek zdalnie sterowany lub sterowany z poziomu roboczego) musi mieć miejsce dla siebie, fotel z kierownicą i przyrządami do sterowania – najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są w typ wypadku wajchy lub przyciski. Kabina ochronna służy do zwiększenia bezpieczeństwa operatora podczas pracy. Wózki wyposażone są również w dwie pary kół – przednie stanowią siłę napędową urządzenia, tylne zaś pozwalają na skuteczne i bardzo precyzyjne manewrowanie w celu podniesienia i przewiezienia ładunku w wyznaczonym kierunku.

Co jeszcze należy o budowie wózków widłowych wiedzieć?

Wiedza z zakresu obsługi widlaków niezbędna jest, gdy szukamy pracy w zawodzie operatora bądź magazyniera – jednak wtedy musimy również spodziewać się wymagania od nas umiejętności konfesjonowania i magazynowania. Najlepiej jest skończyć kurs na wózki widłowe http:1wjo.pl Na stronie tej firmy szkoleniowej znajduje się bardzo ciekawa oferta.


Wracając jednak do kwestii budowy urządzeń transportu bliskiego, trzeba powiedzieć o specyficznych rozwiązaniach stosowanych przez różnych producentów wózków widłowych. Niezwłocznie po zakupieniu maszyny należy zapoznać się z dokumentacją techniczno-ruchową, gdyż może ona zawierać niezbędne do prawidłowej obsługi instrukcje. Poza tym operator nie ma prawa korzystać ze sprzętu, jeśli wcześniej nie pozna wszystkich dokumentów. Taki jest wymóg Urzędu Dozoru Technicznego.

wtorek, 1 grudnia 2015

Przeglądy UTB – praca konserwatora wózków widłowych

Gdy posiadamy już uprawnienia na wózki widłowe lub nawet pracujemy na takim urządzeniu (http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe), doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy również taką maszynę w określonych odstępach czasu poddawać konserwacji. Wiadomości na temat napraw to jeden z podstawowych elementów każdego szkolenia na wózki jezdniowe.

Co jest potrzebne, by wykonać przegląd wózka widłowego?


Aby wykonywać prace konserwacyjne urządzeniach transportu bliskiego, na przykład wózkach widłowych, konserwator musi posiadać odpowiednie uprawnienia (w części elektrycznej E, mechanicznej M lub ostatecznie w obu). W ramach takiego dokumentu ma możliwość dozorowania maszyn, które są pod jego opieką, chyba że wytwórca udziela innych zaleceń co do prowadzenia napraw.

Jak często przeprowadzać konserwację wózków jezdniowych?


Jeśli producent nie podał, że należy prace wykonywać inaczej, to trzeba przestrzegać poniższych reguł:

a) co 30 dni w przypadku:
 • wózków jezdniowych z wysięgnikiem,
 • wózków jezdniowych z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,
 • wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego),
b) co 60 dni w przypadku:
Wykonane czynności należy dokładnie i w odpowiedniej kolejności zapisać w dzienniku konserwacji, podając datę i pieczęcią (widoczny musi być na niej nr uprawnienia wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego). Na koniec pozostaje poręczenie własnym podpisem.

Uwagi końcowe o konserwacji


Konserwacja urządzeń transportu bliskiego takich, jak wózki widłowe jest bardzo ważna, ponieważ pozwala na bezpieczne korzystanie z maszyn, zapewnia, że usterka lub nowa wada powstała w niedawnym czasie i szybko można ją wyeliminować bez zagrożenia dla życia operatora obsługującego urządzenie.

Czynnościom konserwatorskim podlegają wszystkie kategorie wózków: 3wjo, 2wjo oraz 1wjo http://1wjo.pl, czyli popularne wózki jezdniowe z teleskopem i zmienną fazą wysięgu oraz inne urządzenia dozorowane przez UDT.


Artykuł napisany w oparciu o podręcznik L. Michalskiego, P. Nowaka-Borysławskiego, Wózki jezdniowe. Praktyczny poradnik do szkoleń, Kraków 2014.