środa, 29 października 2014

Instruktaż stanowiskowy

W każdym miejscu pracy kadra zajmująca się organizacją szkolenia BHP powinna posiadać umiejętności dotyczące przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego. Wymaga to jednak odpowiedniej atmosfery w zakładzie, która może znacznie ułatwić instruktorom zawodu prawidłowe przygotowanie do jego przeprowadzenia.


Programowanie metody instruktażu
Służby BHP odgrywają niezwykle znaczącą rolę przy programowaniu metody instruktażu stanowiskowego. Rozumieją bowiem, że należy przygotować personel jak najlepiej – zadbać o jego umiejętności i wiedzę, aby dzięki temu zapewnić zarówno bezpieczeństwo, jak i poprawę warunków pracy. Każde szkolenie powinno się zaczynać od rozmowy wstępnej z jego uczestnikami. Taki „wywiad” pozwoli na dostosowanie zasobu wiedzy do poziomu przygotowania osób, które wezmą udział w szkoleniu.

Przeprowadzanie pokazu

Aby jak najskuteczniej przeprowadzić pokaz instruktażowy, należy brać pod uwagę określony schemat, który obejmuje: pokaz całości (ukazany cały proces pracy), pokaz elementów (punktem wyjścia jest instrukcja szkoleniowa) i – na koniec – ponowny pokaz całości. Najważniejsze jest objaśnienie sposobu wykonywania czynności przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników, w których występują wyjątkowe zagrożenia. Jest to szczególnie istotne w zakładach pracy, które zatrudniają osoby na stanowiskach niebezpiecznych, np. przy obsłudze suwnic czy podestów ruchomych. Szkolenia na te urządzenia można wykonać np. w Centrum Szkoleń w Warszawie.